Remont drogi osiedlowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Krasińskiego, remont chodników, wykonanie oświetlenia (lampy na słupach typu parkowego) na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Grażyna Zabieżewska

Omówienie projektu

Projekt dotyczy wykonania remontu drogi osiedlowej, chodników oraz montaż ok. 12 punktów świetlnych typu parkowego

 

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Krasińskiego

 

Szacunkowy koszt: 256 000,00 zł