Modernizacja parkingu, dojazdu oraz dojścia do Przedszkola nr 8 – ul. Partyzantów Dzielnica Aleje wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do ul. Buczka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Maciej Urbańczyk, Klaudia Tułacz

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie na ul. Partyzantów chodnika z kostki brukowej, budowę dojazdu do garaży z płyt ażurowych, budowę miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 8, wykonanie jezdni z kostki brukowej, oznakowanie ulicy (montaż progów zwalniających i lustra) oraz utwardzenie drogi dojazdowej (frezowiną) do ul. Buczka. Dla prawidłowej realizacji projektu konieczna jest likwidacji garaży zlokalizowanych w pasie drogowym oraz dokonanie uzgodnień uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drodze. W zależności od warunków technicznych uzbrojenia zostanie wykonany projekt techniczny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji zamierzenia.

 

Lokalizacja: teren przy Przedszkolu nr 8, ul. Partyzantów, droga dojazdowa do ul. Buczka

 

Szacunkowy koszt: 339 128,36 zł