Połączenie pomieszczeń w bibliotece

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Krystyna Szpakiewicz

Omówienie projektu

Projekt zakłada połączenie pomieszczeń w bibliotece. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa określająca sposób techniczny wykonania połączenia pomieszczeń, malowanie, likwidacja poziomów, obudowa ścianek.

 

Lokalizacja: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Wojska Polskiego 43

 

Szacunkowy koszt: 21 000, 00 zł