Remont schodów terenowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Józef Socha

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu schodów oraz terenu przed schodami. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia.

 

Lokalizacja: schody pomiędzy blokami Wojska Polskiego 43 i 49 a pawilonem handlowym przy ul. Wojska Polskiego 47

 

Szacunkowy koszt: 170 000,00 zł