Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Norwida 23 oraz 28

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Iwona Pytlik

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy chodników przy bloku ul. Norwida 23 i Norwida 28, budowy ok. 20 miejsc parkingowych we wskazanym terenie, remontu nawierzchni jezdni przy bloku Norwida 28 (położenie nawierzchni z rozbieralnej kostki betonowej) oraz zagospodarowanie terenu przed kompleksem garaży poprzez posadzenie roślin zimozielonych (thuja). Dla realizacji projektu konieczna jest zgoda Wspólnot Mieszkaniowych właściwych dla ww. terenu.

 

Lokalizacja: teren wokół bloków przy ul. Norwida 23 i ul. Norwida 28

 

Koszt szacunkowy: 266 550,00 zł