Renowacja boisk Helikon

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Marek Pezda

Omówienie projektu

Projekt zakłada realizację dwóch boisk (pow. ok.200 m2) o nawierzchni sztucznej poliuretanowej na bazie istniejącej podbudowy. Koszty projektu obejmują przygotowanie istniejącej podbudowy czyszczenie, frezowanie itp.), wyrównanie istniejącej podbudowy masą żwirowo – poliuretanową, montaż nawierzchni poliuretanowej, malowanie linii, dostawę i montaż sprzętu sportowego. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: boiska pomiędzy blokami Wojska Polskiego 43 i Korczaka 6

 

Szacunkowy koszt: 160 000,00 zł