Boiska do siatkówki plażowej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Marcin Nakielski

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy dwóch boisk do siatkówki plażowej o wymiarach 8,00x16,00. W ramach projektu wykonane zostaną roboty ziemne, wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni boiska oraz montaż wyposażenia – słupki, siatki (treningowa, turniejowa), stanowisko sędziowskie, ławki (3 szt.), kosze na śmieci.

 

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Korczaka a ul. Przemysłową

 

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł