Montaż słupów oświetleń parkowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Mieczysław Mikulski

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy oświetlenia chodnika ( 6-7 słupów parkowych) wzdłuż bloków przy ul. Korczaka. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia.

 

Lokalizacja:  ul. Korczaka 2,4

 

Szacunkowy koszt: 55 000,00 zł