Śmietniki oswojone – uporządkowanie kontenerów na śmieci oraz terenu wokół nich przy ul. Korczaka

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Zdzisława Górska-Nieć

Omówienie projektu

Projekt zakłada wydzielenie z pasa drogowego działek oraz dokonanie zmiany użytku gruntu w celu zabudowy kontenerów na śmieci ( z wyjątkiem kontenerów na selektywną zbiórkę odpadów). Realizacja projektu wymaga zmniejszenia miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Korczaka.

 

Lokalizacja: wzdłuż ul. Korczaka

 

Szcunkowy koszt: 70 000,00 zł