Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Monika Wróbel

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego amfiteatru Ząbkowickiego. W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna oraz przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami na temat projektu

 

Lokalizacja: Amfiteatr w Ząbkowicach przy Al. Zwycięstwa

 

Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł