Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Monika Wróbel

Omówienie projektu

Projekt zakłada stworzenie Punktu Informacyjnego dla mieszkańców dzielnicy, którego zakres działania obejmowałby m. in. zatrudnienie 2 osób, które udzielałyby informacji z zakresu komunikacji, spraw obywatelskich oraz promocji. Dodatkowo koniecznym jest tu zakup stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprzętem (drukarka itp.), zakup wyposażenia oraz opłacenie kosztów związanych abonamentem za telefon

 

Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2

 

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł