Koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie budynków nr 3A, 4A,i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A Wspólnoty Mieszkaniowej na osiedlu Robotniczym na działce gruntu nr 2746 będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Metalurg”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Beata Wajda-Gałązka

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu, która jest niezbędna ze względu na duże uzbrojenie terenu. Tak przygotowany projekt pozwoli na realizację zadania w latach przyszłych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami na temat projektu. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Metalurg

 

Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A na Osiedlu Robotniczym

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł