Wymiana nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych Hutników

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Bożena Ślęzak

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych zostanie ok. 840 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej

 

Lokalizacja: Chodniki prowadzące od Al. Zwycięstwa do Osiedla Młodych Hutników

 

Szacunkowy koszt: 197 400,00 zł