Remont chodnika wzdłuż budynku Chemiczna 3c

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Ryszard Prusaczyk

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników (ok. 250 m²) wraz z wymianą krawężnika i obrzeży. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal i będzie możliwy do realizacji po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej

 

Lokalizacja: Chodnik przy ul. Chemicznej 3c

 

Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł