Remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Krzysztof Plech

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej. W ramach projektu przewiduje się remont 4 torów o szerokości ok. 1,22 m oraz długości 110m. Tory składać się będą z warstwy odsączającej z piasku, warstwy z kruszywa naturalnego, warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, warstwy syntetycznej oraz obrzeży na ławie. Projekt zlokalizowany jest na terenie KS Unia Ząbkowice

 

Lokalizacja: Teren stadionu Klubu Sportowego Unia Ząbkowice

 

Szacunkowy koszt: 170 000,00 zł