Siłownia plenerowa – plac zabaw dla dorosłych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Bartłomiej Czechowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, przy czym urządzenia te zostaną zamontowane bez podbudowy z kostki brukowej ze względu na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania, który nakazuje zachować istniejącą zieleń na tym terenie

 

Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż ul. Szosowej

 

Szacunkowy koszt: 64 000,00 zł