Remont chodnika przy ul. Osiedle Robotnicze

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ząbkowice. Autor projektu: Piotr Czarnik

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych zostanie ok. 600 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Robotnicze 1, 3, 4

 

Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloków nr 1, 3, 4 na Osiedlu Robotniczym

 

Szacunkowy koszt: 141 000,00 zł