Zagospodarowanie Osiedla Łączna

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Iwona Makieła

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy będą mieli istotny wpływ na efekt końcowy tego dokumentu

 

Lokalizacja: Osiedle pomiędzy ul. Łączną, a ul. Spisaka

 

Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł