Remont ciągu pieszego od budynku Łączna 22 do ul. Swobodnej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Iwona Makieła

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie ok. 460 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej wraz z zabudową krawężnika oraz przeprowadzenie uzgodnień uzbrojenia terenu

 

Lokalizacja: Chodnik biegnący od budynku na ul. Łączna 22 do ul. Swobodnej

 

Koszt szacunkowy: 108 100,00 zł