Koncepcja zagospodarowania terenu boisk przy Szkole Podstawowej nr 11

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Iwona Makieła

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu boisk przy Szkole Podstawowej nr 11. W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy będą mieli istotny wpływ na efekt końcowy tego dokumentu

 

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103

 

Szacunkowy koszt: 18 000,00 zł