Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami Swoi

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Iwona Makieła

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż ok. 100 m ogrodzenia metalowego istniejącego placu zabaw oraz budowę 5 słupów wraz z oprawami parkowymi. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Sami-Swoi

 

Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami nr 95, 97, 99 na Al. J. Piłsudskiego

 

Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł