Remont drogi wzdłuż Pogorii nr „1” prowadzącej do wypoczynkowych i gastronomiczno-hotelowych obiektów

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tworzeń. Autor projektu: Małgorzata Latos

Omówienie projektu

Projekt zakłada naprawę nawierzchni drogowej poprzez wzmocnienie płyt betonowych w miejscach połączeń betonem (ok. 500m²)

 

Lokalizacja: Droga wzdłuż Pogorii I prowadząca do obiektów wypoczynkowych i gastronomiczno-hotelowych

 

Szacunkowy koszt: 65 000,00 zł