Remont chodnika ulicy Warszawskiej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Krystyna Szaniawska

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont chodnika na ul. Warszawskiej na odcinku od budynku nr 71 do ul. Żwirki i Wigury (po prawej stronie). W ramach projektu wyremontowanych zostanie 100 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej

 

Lokalizacja: Chodnik na ul. Warszawskiej na odcinku od budynku 71 do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury

 

Koszt szacunkowy: 23 500,00 zł