Miejsca parkingowe – ul. Żwirki i Wigury

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Krystyna Szaniawska

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę 9 miejsc parkingowych na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo-cementowej z wykorzystaniem pasa zieleni wzdłuż drogi. W kosztorys zadania wliczone są również kwestie uzgodnień uzbrojenia terenu

 

Lokalizacja: Parkingi na ul. Żwirki i Wigury

 

Szacunkowy koszt: 26 937,50 zł