Siłownia zewnętrzna (Wywierzyska)

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Krystyna Szaniawska

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem podbudowy z kostki brukowej obok istniejącego placu zabaw

 

Lokalizacja: Teren parku Wywierzyska

 

Szacunkowy koszt: 48 000,00 zł