Wykonanie nowego chodnika od cmentarza do autostrady

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Łukasz Padoł

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie chodnika po obydwu stronach jezdni od autostrady do cmentarza. W ramach projektu wykonane zostanie 1 254 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. Projekt częściowo zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal

 

Lokalizacja: Chodnik od autostrady do cmentarza

 

Szacunkowy koszt: 313 198,00 zł