Utwardzenie odnogi ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Łukasz Padoł

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie odcinka drogi dojazdowej frezowiną (po uzyskaniu materiału z innych nawierzchni asfaltowych) bez regulacji granic

 

Lokalizacja: Odnoga ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195

 

Szacunkowy koszt: 85 500,00 zł