Koncepcja zagospodarowania terenu pod Skatepark

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Ujejsce. Autor projektu: Bartosz Solipiwko

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Do realizacji zadania pn. Skatepark konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, która pozwoli oszacować i przygotować konkretny projekt wraz z kosztorysem

 

Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka I-go

 

Szacunkowy koszt: 25 000,00 zł