PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425 2627282930

Wyniki Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Czwartek, 12 grudnia, 2013

Dąbrowa Górnicza jest pierwszym miastem w województwie śląskim i jednym z pierwszych w Polsce, w którym mieszkańcy mogą decydować o tym, na co przeznaczone zostaną środki z miejskiej kasy. Dziś ogłoszone zostały wyniki głosowania w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

 

Jakie są efekty głosowania? Prawie 23 tysiące oddanych głosów i 56 projektów o wartości 5 mln zł, które zostaną zrealizowane w 2014 roku. Średnia frekwencja wyniosła 22,3 procenta. Najniższa była w dzielnicy Staszic, gdzie zagłosowały tylko 4 procent uprawnionych. Największa zaś w Okradzionowie, gdzie swoje głosy oddało 78 %. A warto dodać, że nad budżetem głosować mogli już szesnastolatkowie.

 

- Głosować można było na trzy sposoby – elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego, korespondencyjnie poprzez wysłanie formularza na adres Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio poprzez złożenie wypełnionego formularza w Punkcie Konsultacyjnym dla danej dzielnicy. Internetowo oddano 7504 głosów, a tradycyjnie papierowo 15 327 głosów. Łącznie było ich 22 831, z czego 2263 głosy okazały się nieważne.  – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Drygała, kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Wszystkie głosy, które zostały uznane za nieważne, były niezgodne z przyjętymi zasadami głosowania. Wśród głosów internetowych 307 zostało unieważnionych ze względu na powtarzający się adres e-mail, 213 internautów oddało swój głos dwukrotnie, a 549 osób nie potwierdził swojego głosu kliknięciem w link otrzymany zwrotnym mailem na adres podany podczas głosowania.

 

Nieważność głosów tradycyjnych polegała na braku danych osobowych na karcie do głosowania (47 głosów nieważnych), na nieczytelności tych danych (128 głosów), błędnym adresie wskazującym na zamieszkanie w innej dzielnicy niż tej na projekt z której oddawany był głos (525 głosów), błędnym lub niepełnym numerze PESEL (315 głosów), głos oddany dwukrotnie (96 głosów), braku podpisu na karcie (6 głosów), oddaniu pustej karty do głosowania (22 głosy), przyznaniu większej liczby punktów niż 10 (37 głosów), podaniu powtarzających się danych (7 głosów), błędnie wypełnionej karcie (7 głosów) lub oddaniu karty do głosowania po terminie (4 głosy).

 

A jakie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku?

 

- Na Osiedlu Młodych Hutników w Ząbkowicach na pewno powstanie monitoring wizyjny, który ma poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W innych częściach miasta łącznie powstanie 6 siłowni plenerowych, zostanie zrealizowanych ponad 10 projektów dotyczących modernizacji dróg i chodników, pojawią się nowe skwery, 3 boiska oraz 9 innych projektów związanych z rozbudową infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz placów zabaw. Nie zabraknie też miejsc parkingowych, m.in. na Mydlicach czy nowych punktów świetlnych. – wymieniał Marcin Bazylak, pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej.

 

Należy zaznaczyć, że w niektórych dzielnicach do realizacji trafią projekty, które nie uzyskały największego poparcia. Taka sytuacja miała miejsce w przypadkach, kiedy projekt o najwyższym poparciu, trafiając do realizacji nie wykorzystywał całej puli przyznanej dla dzielnicy, a projekty które zdobyły kolejne największe liczby głosów, przekraczały pulę pieniędzy przyznaną dla dzielnicy. Wtedy do realizacji, jako drugi i trzeci, trafią projekty z mniejszą liczbą głosów, ale mieszczące się w puli dzielnicowych środków. Dotyczy to Kasprzaka, Alei, Brodwayu, Gołonoga, Mydlic Południowych, Redenu, Tworznia i Ząbkowic.

 

Niespodzianka czekała też na mieszkańców Okradzionowa, którzy okazali się „frekwencyjnymi” tytanami.

 

- Zdecydowałem, aby wyróżnić mieszkańców Okradzionowa, którzy wykazali się największym obywatelskim zaangażowaniem. Dlatego w dzielnicy tej, poza budową trybuny na stadionie, zostaną dodatkowo zrealizowane jeszcze 2 kolejne projekty, które uzyskały największe poparcie, czyli wymiana ogrodzenia przy szkole i doposażona zostanie świetlica środowiskowa w Kuźniczce Nowej – ogłosił Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej i dodał:

 

- Dziś znamy już wyniki głosowania mieszkańców, ale trzeba przyznać że jesteśmy dopiero w połowie drogi. Teraz czas na realizację tych projektów, które wygrały. Jednak już dzisiaj mogę powiedzieć, że  największym sukcesem Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego jest tak duże zainteresowanie mieszkańców tym przedsięwzięciem. 250 złożonych projektów świadczy o tym, że Dąbrowianie wnikliwie interesują się tym co wokół nich się dzieje i z chęcią podejmują działania, aby to najbliższe otoczenie zmieniać. Drugą cenną rzeczą, którą już dziś wynieśliśmy z budżetu to wskazanie priorytetów mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Oczywiście o realizacji działań w ramach tego budżetu decyzje podjęli, ale dla nas wszystkie zgłoszone projekty są cennymi wskazówkami dla przyszłych działań – podsumowuje Zbigniew Podraza, prezydent miasta.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych dzielnicach:

 


 

Po ogłoszeniu wyników głosowania nad Dąbrowskim Budżetem Partycypacyjnym, w kilku dzielnicach pojawiły się pytania nad sposobem wyboru projektów do realizacji w sytuacji, kiedy projekty z największym poparciem przekraczały pulę środków dla dzielnicy.  

Sytuacja taka miała miejsce w dzielnicy Kasprzak, Aleje, Brodway, Gołonóg, Mydlice Południowe, Reden, Tworzeń i Ząbkowice.  

Wszystkie projekty, które uzyskały największe poparcie będą realizowane. W przypadku kiedy projekt o największym poparciu mieszkańców nie wykorzystuje wszystkich środków przyznanych dla dzielnicy to lista projektów uzupełniana jest o kolejny projekt z listy, który można zrealizować w ramach pozostałych środków.  

Obrazuje to załączona infografika.

 
 

Realizację projektów, które zostały wybrane, śledzić będzie można w zakładce każdej z dzielnic (zobacz)

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice