PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
1516171819 2021
22232425262728
293031

Listy do głosowania już gotowe!

Środa, 30 października, 2013

Zakończyły się wszystkie Dzielnicowe Fora Mieszkańców, a wraz z nimi uzgodnienia z autorami projektów. Wynikiem tego są przygotowane listy pod głosowanie, które Państwu prezentujemy. W efekcie finalnym pod głosowanie mieszkańców trafią 195 projektów.

 

Przypominamy, że głosowanie odbędzie się od 18 do 22 listopada br.

  • elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego,
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie formularza na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia głosowania,
  • bezpośrednio przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym dla danej dzielnicy.

 

Poniżej przedstawiamy karty do głosowania dla poszczególnych dzielnic:

 

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danej dzielnicy poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach liczby 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec. Przekroczenie progu 10 pkt. oznaczać będzie nieważność głosu. Oznacza to, iż każdy projekt może dostać ocenę w skali od 0 do 10, ale suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10 pkt.

 

Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej dzielnicach lub poprzez oddanie głosu dwa razy w danej dzielnicy, głosy te uznaje się za nieważne.

Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym.

 

*Brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL i podpisu pod oświadczeniami znajdującym się pod listą projektów o treści: „Oświadczam, że w dniu oddania głosu ukończyłem 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym poniżej adresie, a dane, które zawarłem w karcie do głosowania są zgodne z prawdą. Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego” oraz : „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników głosowania w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza, czyli Budżetu Partycypacyjnego” powoduje uznanie głosu za nieważny.  

 

W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej.  

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice